استارتاپ راه ابریشم – مشهد

امروز زمان برگزاری رویداد استارتاپ راه ابریشم در مشهد مقدس بود. استارتاپ راه ابریشم رویدادی است با شعار با کارآفرینان…