لنگرهای ذهنی

یکی از راه‌های قضاوت و تصمیم‌سازی در شرایط عدم اطمینان، اتکا به لنگرهای ذهنی در اطلاعاتی است که به ذهن…

شاه کلید فروش در ایران

همانطور که در فکر اتمام پروژه تا آخر هفته بودم، چشمم به کتابی افتاد که مدیر پروژه شرکت چندی پیش…

کتاب هنر جنگ سان تزو

سان تزو، یک ژنرال ارتش، متخصص در عملیات های جنگی و فیلسوف چینی است که در دوران وو در چین…